Sitter her pa kaia I Marseille og venter pa baten til Tunis.Her kommer den ene etter den andre trillende pa syklene sine. Dette er kjorere som gjennom mange ar har hat sponsorer som har betalt penger til fabrikken for a fa det beste utstyret og servicen. Na er det bare Coma og Depre som har dette direkte fra fabrikken. Mange har slatt seg sammen I sma privat team og syklene er preparert hjemme I garasjen og ikke pa fabrikken som for. Det synes godt! Men nar det er sakt sa har alle her vart I den situasjonen en gang sa de takler det bra. Merker med en gang at de er mer ydmyle og ting er mer trivelig faktisk. Sann er det nar sponsorene kaster inn handklett. Veldeg goy og kunne fortelle dem at jeg har sponnsorer for to ar til. Ting snur seg fort!!!
ennom mange ar for det beste utstyret og servi

Tips oss hvis dette innlegget er upassende